Salgsvilkår og betingelser

  • Offentliggjøringen av Åndsverk vil informere brukere om at innhold, logo og andre visuelle medier som du har laget, er din eiendom, og er beskyttet av lover om åndsverk.
  • En klausul om Terminering informerer om at brukernes kontoer på nettstedet og mobilappen, eller brukernes tilgang til nettstedet og mobilappen (om brukere ikke kan ha en konto hos deg) kan termineres ved misbruk, eller etter ditt eget skjønn.
  • En styrende lov vil informere brukere om hvilke lover som regulerer avtalen. Dette bør være landet der selskapet ditt har hovedkontor, eller det landet du opererer nettstedet og mobilappen din fra.
  • En klausul om Linker til andre nettsteder informerer brukere om at du ikke er ansvarlig for eventuelle tredjeparts-nettsteder som du linker til. Denne type klausul vil som regel, informere brukere om at de selv er ansvarlig for å lese og akseptere (eller ikke akseptere) betingelsene, eller personvernsreglene til disse tredjepartene.
  • Hvis ditt nettsted eller mobilapp tillater brukere å opprette innhold, og publiserer dette for andre brukere, vil en Innhold-seksjon informere brukeren om at de selv eier rettighetene til innholdet de har opprettet.
    "Innhold"-klausulen nevner som regel at brukere må gi deg (nettsted- og mobilapputvikleren) en lisens, slik at du kan dele dette innholdet på ditt nettsted/mobilapp, og gjøre det tilgjengelig for andre brukere.
    Fordi innhold opprettet av brukere er offentlig tilgjengelig for andre, er en seksjon om DMCA-klausul (eller brudd på opphavsrett) nyttig for å informere brukere og innehavere av opphavsrett, om at du ved funn av innhold som bryter opphavsretten vil svare på enhver DMCA-klage du mottar, og at du vil fjerne innholdet.
  • En klausul for Hva brukere kan gjøre, kan informere brukere om at ved å godta bruk av dine tjeneser, godtar de også at det er ting de ikke kan gjøre. Dette kan være en del av en veldig lang og utfyllende liste i dine salgsbetingelser, for å omfatte mest mulig negative bruksmåter.
Kilde: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template